เปรียบเทียบกล่อง

ใส่รูปได้
ฟังก์ชั่นเปิด-ปิด
กระจกกันฝุ่น
ความดัง
สลักกล่อง
วัสดุ
   Acrylic box
-
-
-
Acrylic
   Round Acrylic box
-
-
-
Acrylic
   Heart box
-
-
-
✓✓
Maple / Walnut
   Heart box 2
-
-
✓✓
Maple / Walnut
   Jewelry box
✓✓✓
Maple / Walnut / Rosewood
   Photo box
-
✓✓
Maple / Walnut
   Ring box
-
-
✓✓
Maple / Walnut / Rosewood
   Wooden box
-
-
-
Maple / Walnut
   Woonden box 2
-
-
Maple / Walnut / Rosewood
   Dome box
-
-
Maple / Walnut / Rosewood
   Shell box
-
-
-
✓✓
-
Maple / Walnut
   Speaker box
-
-
-
-
Maple / Walnut
   Speaker box 2
-
-
-
-
Rosewood
   Squre box
-
-
-
Laminated
   Piano box
-
-
✓✓
-
White / Red / Black / Laminated
   Speaker box 2
-
-
-
-
Rosewood
   Squre box
-
-
-
Laminated
   Wooden box
-
-
-
Maple / Walnut
   Woonden box 2
-
-
Maple / Walnut / Rosewood

ใส่รูปได้

มีช่องสำหรับใส่รูปในกล่อง

เล่น/หยุดเพลงได้

เมื่อกล่องปิดเพลงจะหยุด และเมื่อกล่องเปิดเพลงจะเล่น (ต้องไขลานก่อน) ต่างจากกล่องแบบอื่นที่เพลงจะเล่นไปเรื่อยๆจะลานหมด ไม่ว่ากล่องจะเปิดหรือปิด

กระจกกันฝุ่น

กระจกกันไม่ให้ฝุ่นเข้าตัวเครื่อง กล่องที่ไม่มีกระจกกันฝุ่นอาจจะมีฝุ่นเกาะเมื่อเวลาผ่านไป แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งาน

ความดัง

กล่องมีหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงให้ตัวเครื่อง ยิ่งกล่องใหญ่ เสียงก็จะยิ่งดัง