คุณสามารถออเดอร์ได้ โดยไม่ต้อง เช็คเพลง

นี่เป็นเพียงการเช็คเพลงไม่ใช่การทำตัวอย่างเพลง

การเช็คเพลงนี้เป็นเพียงการเช็คเบื้องต้น ยังมีความเป็นไปได้ว่าเพลงของคุณอาจจะทำไม่ได้เมื่อเข้าสู่กระบวนการทำ Demo

อย่างไรก็ตาม หากคุณสั่งทำไปแล้ว แต่เพลงของคุณทำไม่ได้ คุณสามารถขอยกเลิกออเดอร์และรับเงินคืนเต็มจำนวนได้

    1. มีเมโลดี้ที่ชัดเจนและเรียบง่าย
    2. ท่อนที่เลือกมาเป็นท่อนฮุคของเพลง (เป็นท่อนเนื้อร้อง ไม่ใช่ดนตรี)
    3. ท่อนที่เลือกมามีความยาวไม่เกิน 24 วินาที
    4. ไม่มีโน๊ตซ้ำที่เล่นติดกันมากเกินไป. ตัวอย่างโน๊ตซ้ำที่่มากเกินไป https://www.youtube.com/watch?v=XpqqjU7u5Yc ที่ช่วง 0:58-1:13.