คุณสามารถออกแบบงานสลักได้ด้วยตนเอง

กรุณาอ่านก่อน
  • การสั่งสลักกล่อง คุณต้องมีกล่องดนตรีแบบเดียวกับที่คุณจะสลักอยู่ในตะกร้าสินค้าก่อน ถึงจะสั่งสลักกล่องได้
  • ถ้าในรายการด้านล่างไม่มีกล่องของคุณ แสดงว่ากล่องนั้นไม่สามารถสลักได้
  • สำหรับผู้ที่สั่งทำกล่องดนตรี Custom คุณสามารถสั่งทำกล่องดนตรีไปก่อนแล้วค่อยมาสั่งสลักกล่องทีหลังได้ โดยต้อง Login ก่อนเพื่อให้ระบบรู้ว่าเคยสั่งกล่องดนตรีไปแล้ว
  • จำนวนตัวอักษรที่สลัก ไม่จำกัด
  • อย่าออกแบบให้ตัวอักษรเล็กเกินไป ดูตัวอย่างตัวอักษรที่เล็กเกินไป
  • ดูตัวอย่างงานสลัก ที่นี่