ออกแบบงานแกะสลักด้วยตัวคุณเอง

สามารถออกแบบงานสลักของคุณได้ด้วยตนเองบนเว็บไซส์นี้ เราจะนำงานออกแบบของคุณไปสลักบนกล่องที่คุณเลือกให้เหมือนกับที่คุณออกแบบทุกประการ

Example of Laser engraving

Guideline for laser engraving

Text

Don’t make yout text too small, otherwise it will not able to read.

Image

Use an image with a clear border line