Category Archives: music box

หลักการทำงานของกล่องดนตรี

กลไลของกล่องดนตรีแบบไขลาน ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ 1.กลไกไขลาน 2. Drum 3. หวี เมื่อไขลาน Drum จะเริ่มหมุนและเสียงเพลงจะดังขึ้นมา ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะ Drum และหวี ซึ่งชิ้นส่วนที่ทำให้กล่องดนตรีแต่ละชิ้นมีเพลงแตกต่างกันออกไป ทั้งสองชิ้นส่วนนี้ต้องอยู่คู่กัน ไม่สามารถเอา Drum ของเพลงนึง ไปใส่กับหวีของอีกเพลงนึงได้ Drum คือแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปเป็นทรงกระบอก มี pin เล็กๆยื่นออกมาซึ่งทำหน้าที่ดีดหวีให้เกิดเสียง layout ของ pin จะวางเป็นแถว 18 แถว ตรงกับแต่ละซี่ของหวี ซึ่งตำแหน่งของ pin นี้จะเป็นตัวกำหนดว่าหวีจะถูกดีดเมื่อไหร่ การวางตำแหน่งของ pin จะถูกกำหนดจาก computer ตัวอย่าง layout ของเพลง senorita ตามด้านล่าง pin จะวางเป็นแถว18 แถว แต่ละแถวมีหน้าที่ดีดหวี 1 ซี่ ซึ่งซี่นั้นมีโน้ตตามด้านซ้าย จำนวนแกวนั้นต้องเป็น 18 […]