ตัวอักษร

นี่คือตัวอย่างตัวอักษรที่เล็กที่สุดที่จะสามารถทำได้ ถ้าเล็กกว่านี้อาจจะอ่านไม่ออก

รูปภาพ

ใช้รูปภาพที่มีขอบชัดเจนเท่านั้น