แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

กล่องดนตรีสำหรับใส่จิวเวลรี่เป็นกล่องดนตรีขนาดใหญ่ที่มีช่องใส่ของขนาดใหญ่ด้านใต้บุด้วยกำมะหยี่ สามารถสลักกล่องได้หลายด้าน กล่องดนตรีสำหรับใส่จิวเวลรี่มีกลไกปิดเปิดเพลง เมื่อไขลานให้เพลงเล่นแล้วปิดกล่อง เพลงจะหยุด เมื่อเปิดกล่องเพลงจะเล่นอีกครั้ง

สลักกล่องได้
เพลงสำเร็จรูปUS$59เพลง CustomUS$117
สลักกล่องได้
เพลงสำเร็จรูปUS$63เพลง CustomUS$122
สลักกล่องได้
เพลงสำเร็จรูปUS$59เพลง CustomUS$117
เพลงสำเร็จรูปUS$72เพลง CustomUS$132
เพลงสำเร็จรูปUS$89เพลง CustomUS$142
เพลงสำเร็จรูปUS$89เพลง CustomUS$142
New
สลักกล่องได้
เพลงสำเร็จรูปUS$72เพลง CustomUS$132
New
สลักกล่องได้
เพลงสำเร็จรูปUS$89เพลง CustomUS$142
New
สลักกล่องได้
เพลงสำเร็จรูปUS$79เพลง CustomUS$137