Rosewood dancing box

เพลงสำเร็จรูป$89เพลง Custom$142

กล่องดนตรี Dancing box มีลักษณะพิเศษคือมีตุ๊กตาเต้นระบำอยู่บนกระจกด้านในกล่องดนตรี เมื่อไขลานด้านล่าง ตุ๊กตาสองตัวจะเริ่มเต้นระบำตามแรงหมุนของตัวเครื่องด้านใต้ กล่องดนตรีนี้จะซ่อนตัวเครื่องไว้ด้านใต้กระจกไม่สามารถมองเห็นได้ กล่องดนตรีนี้สามารถใส่รูปได้ สลักกล่องได้ และมีกลไกปิดเปิดเพลง เมื่อไขลานให้เพลงเริ่มแล้วพอปิดกล่องเพลงจะหยุด และเล่นอีกครั้งเมื่อเปิดกล่อง

ฟังเพลงพิเศษ ที่นี่

สำหรับเพลงพิเศษ เราจะข้ามขั้นตอนการทำเดโม่ คุณจะได้รับส่วนลด 175 บาท, ขั้นตอนหารผลิตจะลดเลือก 4-9 วัน และไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับทีมงานเราทางอีเมลหลังจากออเดอร์

กรุณาอ่าน เงื่อนไขในการสั่งทำ ก่อน

นี่คือท่อนของเพลงที่จะนำไปผลิตซึ่งกล่องดนตรีจะเล่นท่อนนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆ / ไม่ใช่ทุกเพลงจะสามารถผลิตได้แม้ว่าท่อนที่คุณเลือกจะไม่เกิน 24 วินาทีก็ตาม

Giftcard

ทดลองฟังเพลง ที่นี่
ต้องการสลักกล่อง กด ปรับแต่ง
(+฿450 / ด้าน)
ต้องการใส่รูป กด ปรับแต่ง > side > photo
(+฿50)

html code

var customizeButton = document.getElemenstByClassName(“zakeke-customize-button”)[0];

var add2CartButton = document.getElementsByClassName(“single_add_to_cart_button”)[0];

setTimeout(function(){

//if there is costomize button
if(customizeButton!=undefined){
//hide add to cart button, then show when customize button clicked
add2CartButton.style.visibility = “hidden”;
}
},500);

/**/