สินค้าในหน้านี้มีไว้สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสลักแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการสั่งทำการสลักกล่อง

  1. เลือกกล่องที่สั่งทำกล่องดนตรีไป
  2. กดปุ่ม customize
  3. ออกแบบได้ตามต้องการ
  4. กด add to cart กรอกข้อมูลที่อยู่และกด proceed check out
  5. แจ้งเลข order ให้ admin ทราบ

See examples of laser engraving